• Tasarım başvuruları ve süreç takibi
  • Tasarıma itiraz hizmetleri
  • TÜRKPATENT sicil kayıt değişikliklerinin gerçekleştirilmesi
  • Yenileme işlemleri
  • Diğer ülkelerde tasarım başvuruları ve süreç takibi
BİLGİ AL