• Marka başvuruları ve süreç takibi
 • Marka yayınına itiraz
 • Marka başvurusu red kararına itiraz
 • Yenileme işlemleri
 • TÜRKPATENT sicil kayıt değişikliklerinin gerçekleştirilmesi
 • Diğer ülkelerde ve WIPO nezdinde marka başvuruları ve süreç takibi
 • Mahkeme süreçlerinde mütalaa düzenlenmesi
 • Hukuki anlaşmazlıklarda arabuluculuk için vekillik desteği
 • Sözleşmeler ve lisans anlaşmaları
 • Marka ve patent portföy geliştirme ve portföy yönetimi
 • Fikri ve sınai mülkiyet strateji geliştirme hizmetleri
 • Girişimci ve startup firmalarına özgü danışmanlık hizmetleri
BİLGİ AL