HAKKIMIZDA

Dr. Onur Ömer SÖĞÜT

Avrupa Patent Vekili / Yönetici Ortak

Onur, Kimya Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından, Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı 2001-2011 yılları arasında yüksek lisans ve doktora süreçlerinde çeşitli bilimsel araştırma projelerinde görevler üstlenmiştir.

2012 yılının başında fikri ve sınai mülkiyet alanına dahil alan Onur, Patent Vekili olarak tarifname yazımı ve tescil süreci, üçüncü kişi görüşleri ve tescil itirazları, stratejik sınai mülkiyet danışmanlığı ve patent ihlal ve hükümsüzlük davalarında uzman görüşü sunulması ve kurumsal patent eğitimleri üzerine sorumluluk üstlenmiştir.

Onur’un sınai mülkiyet konularında spesifik uzmanlık alanları arasında kimya mühendisliği ve kimya, mekanik, malzeme bilimi ve teknolojisi, nanoteknoloji, seramikler, kompozit mikro ve nanoyapılara yönelik teknolojiler, farmakolojik ve biyoteknolojik buluşların yanı sıra bilgisayar ile uygulanan buluşlar yer almaktadır.


Zeynep Yağmur Karagülleoğlu

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyoteknoloji

Zeynep Yağmur; atıf indekslerinde yer alan akademik çalışmalarını moleküler biyoloji, biyokimya ve moleküler ilaç tasarımı alanlarda gerçekleştirmiş olup; ilaç endüstrisinde edinmiş olduğu fikri haklar deneyiminin ardından Terra Patent ekibine dahil olmuştur.

Kimya, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında patent tarifname yazımı, faaliyet serbestliği araştırmaları ve tescil süreçleri ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.