HAKKIMIZDA

Dr. Onur Ömer SÖĞÜT

Avrupa Patent Vekili / Mahkeme bilirkişisi / Kimya Mühendisi

Onur, Ankara Üniversitesi’nde aldığı Kimya Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından, 2001-2011 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki yüksek lisans ve doktora süreçlerinde çeşitli bilimsel araştırma projelerinde görevler üstlenmiştir. Çalışmaları dokuz orijinal araştırma makalesi, bir kitap bölümü ve altısı uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş olan onbir konferans bildirisi halinde yayınlanmıştır.

2012 yılının başında fikri ve sınai mülkiyet alanına dahil alan Onur, Patent Vekili olarak tarifname yazımı, tescil süreci, itirazlar, faaliyet serbestisi (FTO) analizleri, patentlenebilirlik değerlendirmeleri ve FSHM mahkeme bilirkişiliği üzerine sorumluluk üstlenmiştir.

Onur’un sınai mülkiyet konularında spesifik uzmanlık alanları arasında malzeme bilimi ve teknolojisi, nanoteknoloji, mekanik, kimya mühendisliği ve kimya yer almakta olup; ayrıca seramikler, kompozit mikro ve nanoyapılara yönelik teknolojiler, bilgisayar ile uygulanan buluşlar, farmakolojik ve biyoteknolojik buluşlar ile de ilgilenmektedir.