• Avrupa patent başvurularının hazırlanması ve tescil süreçlerinin yürütülmesi
 • Türk patent ve faydalı model başvurularının hazırlanması, tescil süreçlerinin yürütülmesi
 • Uluslararası koruma için PCT başvurularının hazırlanması ve süreçlerinin yürütülmesi
 • Türkiye ve diğer ülkeler için rüçhanlı başvuruların gerçekleştirilmesi
 • Uluslararası başvurularınızın çeşitli ülkelerde ve Avrupa Patent Ofisinde yerel evre girişlerinin gerçekleştirilmesi
 • Avrupa patentlerinin çeşitli ülkelerde validasyonunun sağlanması
 • Türk patent başvurularının ve uluslararası başvuruların tescil süreci işlemleri,
 • Tescil sürecinde itirazlara yanıt hazırlanması
 • Rakip başvurulara karşı üçüncü kişi görüşü düzenlenmesi assessment
 • Rakip patentlerine itiraz hazırlanması
 • Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi sicil kayıt değişikliklerinin gerçekleştirilmesi
 • Patentlenebilirlik değerlendirmesi
 • Yenilik değerlendirmesi
 • Rakip patentleri için hükümsüzlük çalışmaları (nullity
 • Faaliyet serbestisi (FTO) değerlendirmeleri
 • Mahkeme süreçlerinde mütalaa düzenlenmesi
 • Hukuki anlaşmazlıklarda arabuluculuk için vekillik desteği
 • Sözleşmeler ve lisans anlaşmaları için vekillik desteği
 • Patent ve marka portföy geliştirme ve portföy yönetimi
 • Fikri ve sınai mülkiyet strateji geliştirme hizmetleri
 • Girişimci ve startup firmalarına özgü danışmanlık hizmetleri